Sport&Co

Sport&Co biedt methodisch didactische ontwikkelde Sport en spelactiviteiten aan, die van meerwaarde zijn voor zowel de professionele als de recreatieve sporter. 

 

Het kerndoel van Sport&Co is het aanbieden van wetenschappelijk onderbouwde beweegactiviteiten, die afgestemd zijn op de beweegontwikkeling van kinderen.Hierbij staan 'plezier, bewegen, ontwikkelen en samenspelen,' centraal.

 

Het veelzijdige sportaanbod en sportopleiding dragen in onze visie bij aan de optimale ontwikkeling van een kind en dient als basis voor een langdurige sportcarrière op ieder niveau.

 

Kinderen zijn van oorsprong "allrounders,"

ze worden veelzijdig opgeleid en zijn nadrukkelijk,

"géén volwassenen in het klein!”

 

Het veelzijdige sport- en spelaanbod van Sport&Co is op een doordachte en wetenschappelijke manier ontwikkeld, dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau van kinderen.

 

Door kinderen een grote diversiteit van sport- en spelactiviteiten aan te bieden, worden kinderen uitgenodigd veelzijdig te bewegen. Hierbij wordt continue beroep gedaan op de creativiteit en intelligentie van het kind, wat van toegevoegde waarde is van hun algemene sportontwikkeling. Ook de fysieke en mentale ontwikkeling wordt hierin meegenomen. Doordat de spel- en oefenvormen aan de behoefte van het kind zijn aangepast, worden kinderen gestimuleerd te spelen en te bewegen en behouden ze hun spelplezier. De kinderen mogen kiezen uit een carrousel van spel- en oefenvormen, waarbij wordt gewerkt aan een zo breed mogelijke lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

 

Na deze kennismakingsfase waarin een kind maximaal tot ontplooiing is gekomen, zal een kind een onderbouwde keuze kunnen maken van de sport die daadwerkelijk het beste bij hem of haar past.


Wat heeft Sport&Co te bieden?

Sport&Co staat voor een veelzijdig sportaanbod. In onze visie draagt een veelzijdige opleiding bij aan de optimale ontwikkeling van een kind, wat als dient voor een langdurige sportcarrière op ieder niveau.

 

Sport&Co heeft voor iedereen die verbonden is aan de sport en deze op een professionele wijze wilt uitdragen, een door wetenschap onderbouwd, sport- en spelaanbod.

 

Voor iedereen  die verbonden is aan de sport en deze op een professionele wijze wilt uitdragen heeft Sport&Co een wetenschappelijk onderbouwd sport- en spelaanbod.

 

Kenmerkend voor Sport&Co 

  • Werken vanuit innovatieve ideeën en concepten.

  • Werken met professionele en recreatieve mensen uit de sportwereld.

  • Een sportaanbod in praktijkvorm en in opleidingsvorm, ondersteunt door literatuur, filmopnames en naslagwerken.

  • Mensen met een pedagogische achtergrond en mensen met een sport gerelateerde achtergrond opleiden, zodat ze daarna in staat zijn te werken vanuit onze visie.

  • Cursisten wordt aangeboden na het doorlopen van de opleidingen de mogelijkheid licentiehouder te worden.

  • Aanbieden van kwalitatief hoogwaardig sport- en spelaanbod in de vorm van planmatig opgestelde lessenreeksen. Afgestemd op de natuurlijke drang om te bewegen.

  • Werken met zowel traditionele spelmaterialen alsmede met inzet van innovatieve sport- en spelmaterialen.

  • Organiseren van verschillende workshops zoals o.a.: Stoepranden, Crazy Golf en Tridome.

  • Het organiseren van congressen.

  • Sport&Co werkt samen met Ballschule Duitsland.

Sport&Co ondersteunt sportprofessionals met een online vakkennis sportplatform waarop doelgericht gezocht kan worden naar professionele hulp in de vorm van tools en tips, zodat de sportprofessional zijn vak maximaal tot ontplooiing te kan brengen.

 

Door het aanbieden van activiteiten, spelmaterialen, samengestelde pakketten en kennisdeling willen we bereiken dat mensen die actief  betrokken zijn bij sport,  onderwijs en kinderopvang zijn zich ervan bewust wat we nastreven. Uiteindelijk streven we erna dat spelen voor, tijdens of na school  en spelen tijdens sportlessen, in de dagplanning van kinderen terugkeert, al dan niet op straat of anders georganiseerd.  

 

Hiervoor bieden wij sport- en spelconcepten aan die aansluiten in de hedendaagse maatschappij. 

 

De sportprogramma’s en spelmaterialen zijn ontwikkelt op basis van pedagogische kennis en kennis over spelsporten.

 

De combinatie van begeleiders met een pedagogische achtergrond die werken vanuit  opgestelde programma’s en spelmaterialen is de basis voor een ontwikkelingstraject geschikt voor kinderen. Een traject waarin plezier en uitdaging de boventoon voeren . Sport en bewegen heeft op deze manier heeft een positieve invloed op ontwikkeling van kinderen waarin samenwerken, keuzes maken en doelen bereiken hand in hand gaan.