Novasports Academy

Novasports Academy biedt voetbaltrainers, begeleiders en ouders de mogelijkheid om de Tridome Methode Opleiding te volgen. De Tridome Methode is geschikt voor alle niveaus en verhoogt het spelplezier onder pupillen.

 
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen over een talent beschikt, groot of klein, al dan niet met een lichamelijke of verstandelijke beperking.  Door de Tridome Methode krijgen pupillen de kans om hun talent sneller en verder te ontwikkelen.


INLEIDING

Novasports Sport & Beweeg heeft een voetbaltrainingsmethode ontwikkeld met daarbij behorend driehoekig trainingsdoeltje. Novasports Academy verzorgt de opleiding. Maar welke visie schuilt hierachter?

 

Door middel van de Tridome Methode biedt Novasports Academy voetbal pupillen de ruimte om zijn/haar voetbaltalent, gericht op het mentale en sociaal-emotionele vlak en het ruimtelijk inzicht, maximaal tot ontplooiing te brengen.

 

”Wat is de toegevoegde waarde van de Tridome

Methode in mijn voetbaltraining?”

 

Ondanks dat pupillen veel overeenkomsten hebben met elkaar, zijn ze uniek. 

 

Pupillen verschillen motorisch (lichamelijk) en mentaal (denkniveau en gevoel) van elkaar. Voor de  voetbalvoetbaltrainer, ouder en begeleider is het een uitdaging ieder pupil op de juiste wijze trainingsstof aan te bieden, die tevens van toegevoegde waarde is voor de ontwikkeling van de pupil. 

  

THEORIEGEDEELTE

Tijdens het theoriegedeelte, dat 45 minuten zal duren, wordt ingegaan op de wijze waarop de voetbaltrainer, ouder of begeleider, kan omgaan met de verschillende voetbal- en karakterkenmerken van de pupillen.

 

PRAKTIJKGEDEELTE

Gedurende het praktijkgedeelte van 60 minuten, wordt de theorie op het voetbalveld toegepast.

 

Deelnemende voetbaltrainers, ouders of begeleiders, mogen samen met maximaal 10 pupillen, deze oefeningen uitvoeren.

 

EVALUATIE

Vervolgens volgt er een evaluatiemoment van 15 minuten waar feedback over de Tridome Methode Opleiding kan worden gegeven.

 

CERTIFICAAT

Na het voltooien van de Tridome Methode Opleiding ontvangen cursisten een certificaat van deelname.